Slide Mokestinės lengvatos Akmenės rajonas žemėlapyje Investors are offered an attractive tax incentive package Geografinė
padėtis
Akmenės laisvoji ekonominė zona yra įsikūrusi Šiaurės Lietuvoje. Jos dydis – 98,6 ha. Akmenės LEZ yra padalinta į šiaurės ir pietų dalis. Kviečiame investuotojus vystyti pramonės ir logistikos projektus. Neapmokestinamas NT Neapmokestinamas pelnas pirmuosius 10 veiklos metų Neapmokestinami dividendai

Slide Kviečiame investuotojus vystyti pramonės ir logistikos projektus šiaurinėje Akmenės LEZ dalyje. Ši teritorija įsikūrusi prie geležinkelio linijos ir susideda iš 7 sklypų, kurių dydis nuo 0,9 iki 9,8 ha. 25.4 ha

Slide Taip pat siūlome galimybę vystyti investicinius projektus pietinėje Akmenės LEZ dalyje.

Laisvi sklypai pažymėti schemoje:
60.5 ha

Slide Infrastruktūra Investuotojams siūloma galinga ir moderni inžinerinė infrastruktūra: elektros energija, dujos, vandentiekis ir nuotekų sistema.

Infrastruktūros sprendimai įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos Verslo paramos agentūra ir Akmenės rajono savivaldybe.