Slide NAUJIENOS

Valstybinės žemės patikėtinei Nacionalinei žemės tarnybai perduoti dar du sklypai Akmenės LEZ plėtrai

Rgp 9, 2021

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“, siekdama tinkamai vykdyti Akmenės LEZ veikimo pagrindų sutarties įsipareigojimus ir sudaryti palankesnes sąlygas padidinti Akmenės rajono pramoninį patrauklumą, vystyti aukštąsias technologijas ir kurti naujas darbo vietas, inicijavo Akmenės LEZ teritorijos ribų išplėtimą iki nustatytų Akmenės LEZ teritorijos ribų. Šių metų liepos mėnesį ši bendrovė valstybei perleido (padovanojo) dviejų sklypų dalis, kurias visa apimtimi numatoma įtraukti į UAB „Akmenės laisvosios ekonominės zona“ teritoriją. Iš viso perduota 9,4561 ha ploto, esančio Menčių kaime, Akmenės rajone.

Akmenės LEZ su Nacionaline žemės tarnyba (NŽT) ir Akmenės rajono savivaldybe bendradarbiauja nuo 2018 metų. Per visą šį laiką NŽT išdavė sutikimus įdiegti reikiamą infrastruktūrą ir ją gerinti. 2019 m. NŽT Akmenės LEZ 99 metams išnuomojo 60,55 ha žemės.

Šiuo metu, pagal 2011 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Akmenės laisvosios ekonominės zonos įstatymą Nr. XI-1906, Akmenės LEZ teritorija užima 98,6 ha. Teritoriją sudaro: šiaurinė teritorijos dalis (25,3875 ha), į kurią įeina 7 atskiri žemės sklypai, esantys Naujosios Akmenės miesto teritorijoje, ir pietinė teritorijos dalis (60,5498 ha), esanti Akmenės rajone. UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ išnuomota 85,9373 ha Akmenės LEZ teritorijos ploto, nors pagal minėtą įstatymą Akmenės LEZ teritorija turėtų užimti 98,6 ha. Akmenės LEZ veikimo pagrindų sutartyje numatyta, kad UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ įsipareigoja su Akmenės rajono savivaldybe ar Nacionaline žemės tarnyba sudaryti likusioje 12,6627 ploto Akmenės LEZ teritorijoje esančių žemės sklypų nuomos sutartis.

Akmenės LEZ teritorijoje jau sėkmingai veikia AB „Klaipėdos mediena“, UAB „VMG Akmenės baldai“, UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“. 2020 metų pabaigoje Akmenės LEZ pradėjo veikti viena pajėgiausių ir moderniausių pasaulyje „Vakarų medienos grupės“ (VMG) medienos drožlių plokštės gamyklų, per metus gebanti dirbti 600 tūkst. m3 našumu. Teritorijoje statoma baldų gamykla, planuojama geležinkelio atšaka. Šiuo metu vykdomas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas, kurio tikslas – skatinti Akmenės rajono ekonominę plėtrą ir gyventojų užimtumą, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas sumaniosios specializacijos srityse.

Šaltinis: https://www.nzt.lt/popup2.php?ru=fzGBh8dDJd&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=788