Slide PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės laisvosios ekonominėszonos įrengimas Projekto vykdytojas UAB „Akmenės laisvojiekonominė zona“ Bendraprojekto vertė 2.970.591,07 EUR Iš Europos regioninės plėtros fondoprojekto įgyvendinimui skiriama iki 2.726.257,02 EUR Projekto vykdymo
pabaiga
2022.10.15
Projekto vykdymo
pradžia
2020.04.15
Akmenės laisvosios ekonominės zonos įrengimas UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ nuo 2020 m. balandžio mėn. įgyvendina projektą „Akmenės laisvosios ekonominės zonos įrengimas“ (Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0001 ), kurio tikslas – skatinti Akmenės rajono ekonominę plėtrą ir gyventojų užimtumą, pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas sumaniosios specializacijos srityse. ES
Projektai
Siekiant padidinti Akmenės laisvosios ekonominės zonos patrauklumą kol kas investuotojams neišnuomotoje 35,02 ha zonoje, numatoma susisiekimo komunikacijų plėtra (geležinkelio atšakų įrengimas; vietinių kelių įrengimas; parkavimo aikštelės įrengimas; dviračių tako įrengimas) ir inžinerinių tinklų plėtra (melioracijos griovio kanalizavimas; melioracijos tinklų atstatymas; lietaus nuotekų ir drenažo tinklų įrengimas; teritorijos aptvėrimas; teritorijos apšvietimo tinklo įrengimas; apsauginės signalizacijos įrengimas). Sukurta bazinė infrastruktūra sudarys sąlygas į teritoriją pritraukti naujų investuotojų, kurie ateityje gamintų aukštos pridėtinės vertės produkciją ir atitinkamai sukurtų gerai apmokamų darbo vietų. UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“ įgyvendins projektą siekdama paraiškoje numatytų tikslų bei rezultatų.